Լուծիր 0.8n-4 գծային անհավասարումը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: