Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տարրական գծային անհավասարում

Բարդություն հեշտ

2
2. Անհավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկանդամի արժեքների նշանը

Բարդություն հեշտ

3
4. Կոտորակով անհավասարում (հայտարարում թիվ է)

Բարդություն հեշտ

2
5. Կոտորակ պարունակող անհավասարում (համարիչում միանդամ է)

Բարդություն հեշտ

4
6. Խիստ անհավասարման լուծում

Բարդություն հեշտ

1
7. Երկանդամի ոչ բացասական կամ ոչ դրական արժեքները

Բարդություն հեշտ

3
8. Գծային անհավասարման լուծում

Բարդություն միջին

1
9. Խիստ անհավասարման լուծում, կոտորակ

Բարդություն միջին

1
10. Ոչ խիստ անհավասարում

Բարդություն միջին

1
11. 2-ից մեծ կամ փոքր արժեքներ

Բարդություն միջին

4
12. Փոփոխականի արժեքը լուծում է, կամ՝ ոչ

Բարդություն միջին

5
13. Կոտորակների գումար

Բարդություն միջին

5
14. Կոտորակներով անհավասարումը բերվում է գծայինի

Բարդություն միջին

4
15. Կոտորակ և երկանդամ

Բարդություն միջին

4
16. Գծային անհավասարման լուծում

Բարդություն միջին

2
17. Փակագծերով գծային անհավասարում

Բարդություն միջին

3
18. Երկու երկանդամներ

Բարդություն միջին

5
19. Կրկնակի անհավասարում

Բարդություն միջին

3
20. Ամենափոքր ամբողջ լուծումը

Բարդություն միջին

5
21. Խիստ անհավասարման պատասխանի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
22. Գծային անհավասարում (փակագծերից առաջ դրված է մինուս նշանը)

Բարդություն միջին

6
23. Գծային անհավասարում (բազմապատկման բաշխական օրենքը)

Բարդություն միջին

5
24. Խիստ գծային անհավասարման լուծում

Բարդություն միջին

3
25. Տեքստային խնդիր

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար