Առաջին աստիճանի անհավասարումներ
 
kxb>0 կամ kxb<0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ \(k\) -ն և \(b\) -ն տրված թվեր են, ընդ որում k0, անվանում են առաջին աստիճանի մեկ \(x\) անհայտով անհավասարումներ:
Օրինակ
\(a - 5 > 0\)
\(a > 5\)
Պատասխան՝a(5;+)
\(-2y  - 100 < 0\)
\(-2y < 100   | :(-2)\)
(անհավասարության նշանը փոխվում է)
\(y > 100 : (-2)\)
\(y > - 50\)
Պատասխան՝y(50;+)
3c15:(3)
(անհավասարության նշանը փոխվում է)
c15:(3)c5Պատասխան՝ c(;5]
Ուշադրություն
Երբ թիվը կամ փոփոխականը անհավասարման մի մասից տեղափոխվում է մյուս մասը, ապա նրա նշանը փոխվում է:
kxb0 կամ  kxb0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ \(k\) -ն և \(b\) -ն տրված թվեր են, ընդ որում  k0, անվանում են մեկ  \(x\) անհայտով առաջին աստիճանի ոչ խիստ անհավասարումներ:
Օրինակ
x30x3Պատասխան՝x[3;+)
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: