0 · x > b և 0 · x < b տեսքի անհավասարումներ
0x>b տեսքի անհավասարումներ
 
Դիտարկենք առաջին աստիճանի հավասարման մեջ k=0 դեպքը: Այս դեպքում անհավասարումը կամ լուծում չունի կամ էլ նրա լուծում է հանդիսանում ցանկացած թիվ:
Եթե \(b\) -ն բացասական թիվ է, ապա ցանկացած թիվ հանդիսանում է 0x>b անհավասարման լուծում:
Եթե \(b\) -ն ոչ բացասական թիվ է, ապա անհավասարումը լուծում չունի:  
Օրինակ
Լուծենք 2(x+2)>2x+7 անհավասարումը:
 
Լուծում:
2(x+2)>2x+72x+4>2x+72x2x>740x>3
 
Անհավասարումը լուծում չունի, քանի որ ցանկացած \(x\) -ի համար ձախ մասը հավասար է զրոյի և չի կարող մեծ լինել \(3\) -ից:
 
Պատասխան՝ լուծում չկա:
0x<b տեսքի անհավասարումներ
 
Այս դեպքում ևս անհավասարումը կամ լուծում չունի կամ էլ նրա լուծում է հանդիսանում ցանկացած թիվ:
Եթե \(b\) -ն դրական թիվ է, ապա ցանկացած թիվ հանդիսանում է 0x<b անհավասարման լուծում:
Եթե \(b\) -ն դրական թիվ չէ, ապա անհավասարումը լուծում չունի:  
Օրինակ
Լուծենք (6x+7)<6x անհավասարումը:
 
Լուծում:
(6x+7)<6x6x7<6x6x+6x<70x<7:
 
Ցանկացած \(x\) -ի համար ձախ մասը հավասար է զրոյի և փոքր է \(7\) -ից:
 
Պատասխան՝ ցանկացած իրական թիվ լուծում է:
Պատասխանը գրում են նաև այսպես՝ x կամ այսպես՝ x;+
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: