Լուծիր անհավասարումը և պատասխանը գրիր թվային միջակայքի տեսքով՝
 
2x5<35-6x
 
Առաջին և վերջին պատուհաններում տեղադրիր փակագծերը: Եթե պետք է գրել \(-\), ապա տեղադրիր՝  -Ան: Եթե պետք է գրել \(+\), ապա տեղադրիր՝  +Ան:
  
x  ;