Լուծիր անհավասարումը՝ x+435x
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: