Լուծիր անհավասարումը՝ x+55>8x3
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.