Լուծիր անհավասարումը՝ m5+m3>4
 
Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը: