Արդյո՞ք \(g\) -ի 5 արժեքը հանդիսանում է 2g+3>7g17 անհավասարման լուծում:
 
Լուծելով ստանում ենք՝ gii
 
\(g\) -ի 5 արժեքը  անհավասարման լուծում: