Լուծիր անհավասարումը՝ 4p+5200
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: