Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կոտորակով անհավասարում (հայտարարում թիվ է) 2Մ.
2. Խիստ անհավասարման լուծում 1Մ.
3. Գծային անհավասարման լուծում 1Մ.
4. Ոչ խիստ անհավասարում 1Մ.
5. 2-ից մեծ կամ փոքր արժեքներ 4Մ.