Հանգստի համար կանգառից առաջ ճանապարհորդները գետով անցան 20 կմ, ընդ որում, ճանապարհի մի մասը նրանք անցան գետի հոսանքի ուղղությամբ, իսկ մյուս մասը՝ հոսանքին հակառակ: 
 
Որոշիր, թե որքա՞ն ճանապարհ անցան ճանապարհորդները գետի հոսանքի ուղղությամբ, եթե հայտնի է, որ ընդհանուր առմամբ ճամփորդության վրա նրանք ծախսեցին երեք ժամից քիչ ժամանակ, նավակի սեփական արագությունը \(7\) կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը՝ \(1\) կմ/ժ:
 
Պատասխանը գրիր կրկնակի անհավասարման տեսքով:
Պահանջվող հեռավորությունը նշանակիր \(x\) -ով:
 
Պատասխան՝ ճանապարհորդները գետի հոսանքի ուղղությամբ անցան՝ i<xկմ<i ճանապարհ: