Լուծիր անհավասարումը, պատասխանը գրիր միջակայքի տեսքով՝
 
(x+4)2x2<5x+13
 
Առաջին և վերջին պատուհաններում տեղադրիր փակագծերը: Եթե պետք է գրել \(-\) ապա տեղադրիր՝  -Ան: Եթե պետք է գրել \(+\), ապա տեղադրիր՝ +Ան:
  
x  ;