Լուծիր 2(43y)+4(9y)60 անհավասարումը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: