8−8 և −2 թվերից ո՞րն է հանդիսանում 8y+16>16 անհավասարման լուծում:
 
Պատասխան՝