Լուծիր 64x8<34 կրկնակի անհավասարումը:
 
Ի՞նչ սահմաններում է գտնվում \(x\) -ը՝
 
ix<i
 
Պատասխանը գրիր միջակայքի տեսքով, թիվը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով:
 
Փակագծերը տեղադրիր առանձին պատուհաններում:
  
xii;ii