Լուծիր տրված անհավասարումը՝ x256
  
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: