Լուծիր հետևյալ անհավասարումը՝ x+6>8
  
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: