Գտիր տրված անհավասարման ամենափոքր բնական լուծումը՝ x10>2
  
Պատասխան՝