Պարզիր, թե \(k\) և \(n\) թվերից ո՞րն է մեծ, եթե տրված է, որ k16<n16
 
Պատասխան՝ \(k\)\(n\)