Ընտրիր այն անհավասարությունները, որոնցում \(x\) թիվը բացասական է: