Ընտրիր այն անհավասարումները, որոնցից բխում է, որ \(a>b\)