1. Լուծիր անհավասարումը՝ -2x4<12
 
Պատասխան՝
(պլյուս անվերջությունը նշանակիր «Ան», իսկ մինուս անվերջությունը՝  «-Ան»):
 
xi;i
 
2.Որոշիր տրված անհավասարման ամենափոքր ամբողջ լուծումը:
 
Պատասխան՝ x=i