Գումարիր 22>17 և 3.2>0.6 անհավասարումները:
 
Պատասխան՝ iii