Գտիր, թե ո՞ր սահմաններում են գտնվում 4x+3y արտահայտության արժեքները, եթե 3<x<5 և 4<y<7
 
< 4x+3y <