Հայտնի է, որ 8<a<17
 
Գնահատիր 2a3 արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝ i<2a3<i