Հայտնի է, որ k<6,t<18: Գնահատիր 4k+3t արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝ 4k+3t<i