Հայտնի են ուղղանկյուն սենյակի երկարությունը՝ \(a\) և լայնությունը՝ \(b\) (մետրերով):
 
7.8a7.95.3b5.4
 
Կարելի է արդյո՞ք այս սենյակը օգտագործել որպես գրասենյակ, որի համար պահանջվում է 41.34m2 -ուց ոչ պակաս մակերեսով սենյակ:
 
Սենյակի մակերեսը՝ iSi
 
Պատասխան՝ սենյակը  օգտագործել որպես գրասենյակ: