Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Թվային անհավասարությունների հատկությունները 4Մ.
2. Թվով բազմապատկում 3Մ.
3. Անհավասարման լուծում 3Մ.
4. Ուղղանկյան մակերեսի գնահատումը 4Մ.