Գտիր -11x<3 անհավասարման այն լուծումները, որոնք բնական թվեր են:
 
Պատասխան՝
(եթե թվերը մեկից ավել են, ապա դրանք տեղադրիր աճման կարգով):
 
x=i;i