Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Անհավասարման լուծումները 1Մ.
2. Անհավասարման լուծումները թվային առանցքի վրա 1Մ.
3. Կրկնակի անհավասարում (բացասական լուծումներ) 1Մ.
4. Լուծումների բազմությունը 1Մ.
5. Անհավասարման լուծումների բազմությունը 1Մ.