Եռանկյան կողմերը նշանակված են \(a\), \(b\) և \(c\) տառերով: Անհավասարություններից որո՞նք են ճիշտ: