Գտիր y8 անհավասարման լուծումների բազմությունը:
 
Պատասխանը գրիր միջակայքի տեսքով (փակագծերը և թվերը տեղադրիր առանձին պատուհաններում: Եթե պետք է գրես \(-\), ապա հայերեն տառերով գրիր՝ -Ան: Եթե պետք է գրես \(+\), ապա գրիր +Ան):
 
y  ;