Գտիր x1.4 անհավասարման լուծումների բազմությունը: Պատկերիր ընտրված բազմությունը թվային առանցքի վրա: