Հետևյալ -4x+8y=20 հավասարման համար թվարկվածներից նշիր երկրորդ հավասարումն այնպես, որ \((3;4)\) թվազույգը հանդիսանա ստացված համակարգի միակ լուծումը: