Հետևյալ խնդրի տվյալներն օգտագործելով՝ կազմիր համակարգ:
 
Գնվել է 8  կիլոգրամով ավելի շատ խնձոր, քան տանձ: Ընդամենը գնվել է 18 կիլոգրամ խնձոր և տանձ: Խնձորների կշիռը նշանակենք y-ով, իսկ տանձերինը՝ x-ով: Համակարգի մի հավասարումը կլինի՝ x+y=18
 
Գրիր համակարգի երկրորդ հավասարումը:
 
Պատասխան՝ y \(= \)x\(+ \)