Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Տրված է հավասարումների հետևյալ համակարգը՝
 
x+ay=34,bx+2y=22
 
Հայտնի է, որ (−8;7) թվազույգը նրա լուծումն է: Որոշիր \(a\) և \(b\) գործակիցները:
 
Պատասխան՝
 
\(a  = \)
 
\(b  = \)