Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Տրված է հավասարումների հետևյալ համակարգը՝
 
x+ay=-16,bx+2y=-6
 
Հայտնի է, որ (5;7) թվազույգը նրա լուծումն է: Որոշիր \(a\) և \(b\) գործակիցները:
 
Պատասխան՝
 
\(a  = \)
 
\(b  = \)