Որոշիր երկու թիվ, որոնց գումարը հավասար լինի 29-ի, իսկ տարբերությունը՝ 17-ի:
 
Պատասխան (առաջինը գրիր մեծ թիվը)՝  և