Տրված խնդրի տվյալներն օգտագործելով՝ կազմիր համակարգ:
 
Գրասեղանին կա 3 անգամ քիչ ռետին, քան մատիտ: Ընդամենը կա 12 ռետին և մատիտ: Մատիտների թիվը նշանակենք y-ով, իսկ ռետիններինը՝ x-ով: 
 
Համակարգի մի հավասարումը կլինի՝ x+y=12Գրիր համակարգի երկրորդ հավասարումը (հավասարման ձախ մասում գրիր մատիտների թիվը, պատասխանը գրիր առանց բացատների):
 
Պատասխան՝