Հայտնի է, որ \(m\) թվի 30%-ը \(20\)-ով մեծ է \(p\) թվի 25%-ից, իսկ \(p\) թվի 30%-ը \(8\)-ով մեծ է \(m\) թվի 20%-ից: Գտիր \(m\) և \(p\) թվերը:
 
Պատասխան՝ m=ip=i