Երկու նավահանգիստների միջև հեռավորությունը գետով 140 կմ է: Այդ հեռավորությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ նավակը անցնում է 5 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ՝ 7 ժամում: Գտիր նավակի սեփական արագությունը և հոսանքի արագությունը: 
 
Պատասխան՝ նավակի սեփական արագությունը  կմ/ժ է, գետի հոսանքի արագությունը  կմ/ժ է: