Գտիր երկու այնպիսի թվեր, որոնց տարբերության եռապատիկը 10-ով մեծ է նրանց գումարից, իսկ տարբերության կրկնապատիկը 15-ով է մեծ գումարից: Առաջին թիվը նշանակված է \(x\)-ով, իսկ երկրորդը՝ \(d\)-ով:
 
1. Կազմիր խնդրին համապատասխանող բոլոր համակարգերը:
 
 
2. Պատասխանիր խնդրի հարցին: 
  
Առաջինը գրիր փոքր թիվը:
 
Մի թիվը հավասար է -ի, իսկ մյուսը՝ -ի: