Երկու ընտանիք գնացին մանկական հանդեսի: Առաջին ընտանիքը գնեց երկու մանկական և մեկ մեծահասակի տոմս և ընդամենը վճարեց 340 դրամ: Երկրորդ ընտանիքը գնեց երեք մանկական և երկու մեծահասակի տոմս և ընդամենը վճարեց 600 դրամ: Որքա՞ն արժե մեկ մանկական տոմսը և մեկ մեծահասակի տոմսը:
 
Մանկական տոմսն արժե  դրամ,  
մեծահասակի տոմսն արժե  դրամ: