Կազմիր հետևյալ խնդրի լուծման համակարգը:
 
Երկու բանվոր միասին պատրաստեցին 390 դետալ: Առաջին բանվորն աշխատեց 6 օր, իսկ երկրորդը՝ 5 օր: Քանի՞ դետալ օրական պատրաստեց յուրաքանչյուր բանվոր, եթե առաջին բանվորը 3 օրում պատրաստեց \(60\) դետալով շատ, քան երկրորդ բանվորը 2 օրում:
 
Դիցուք, \(x\)-ով նշանակված է առաջին բանվորի մեկ օրում պատրաստած դետալների քանակը, իսկ \(y\)-ով՝ երկրորդի:   
 
Ընտրիր այս խնդրի լուծման համակարգը: