1. Արտագրիր 835 թիվը ըստ կարգային միավորների:
 
Պատասխան՝ 835=i100+i10+i
 
2. Կազմիր հետևյալ խնդրի լուծման համակարգը:
 
Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը հավասար է \(12\)-ի, իսկ միավորների և տասնավորների տարբերությունը \(12\) անգամ փոքր է այդ թվից: Գտիր այդ թիվը: Տասնավորների թիվը նշանակված է \(g\)-ով, իսկ միավորների թիվը՝ \(b\)-ով:
 
Ընտրիր խնդրի լուծման համակարգը: