Լրացրու հետևյալ համակարգով նկարագրվող խնդիրը՝
 
yx=375xy=34
 
Մի դպրոցի աշակերտների թիվը հարաբերում է մյուս դպրոցի աշակերտների թվին, ինչպես i:i -ին:
 
Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցներից յուրաքանչյուրում, եթե երկրորդ դպրոցի աշակերտների թիվը 375   առաջին դպրոցի աշակերտների թվից: