Ավարտիր հետևյալ համակարգով նկարագրվող խնդիրը՝
 
2x+3y=233x2=2y
 
Երկու բրիգադներ կաղամբ էին հավաքում: Առաջին օրը մի բրիգադն աշխատեց 2 ժամ, իսկ երկրորդը՝ 3 ժամ, և նրանք միասին հավաքեցին  ցենտներ կաղամբ: Երկրորդ օրը առաջին բրիգադը \(3\) ժամ աշխատելով հավաքեց  կաղամբ, քան երկրորդը՝ \(2\) ժամում:
 
Քանի՞ ցենտներ կաղամբ հավաքեց յուրաքանչյուր բրիգադը \(1\) ժամում: