Հետևյալ համակարգից վերականգնենք խնդիրը:
 
12x+4y=1085y3=7x
 
 կովերի և 4 այծերի միասին օրական տալիս են 108 կգ խոտ: 
 
Քանի՞ կգ խոտ է հասնում յուրաքանչյուր կովին և յուրաքանչյուր այծին, եթե \(7\) կովերը ստանում են \(3\) կգ-ով ավելի  խոտ, քան \(5\) այծերը: