Տեղադրման եղանակ
Երկու անհայտներով երկու հավասարումների համակարգի լուծման տեղադրման եղանակի ալգորիթմը:
 
1. Համակարգի հավասարումներից որևէ մեկից (սովորաբար ավելի պարզից) արտահայտել փոփոխականներից մեկը մյուսի միջոցով, օրինակ՝ առաջին հավասարումից արտահայտել \(x\)-ը \(y\)-ի միջոցով:

2. Ստացված արտահայտությունը տեղադրել մյուս (երկրորդ) հավասարման մեջ, օրինակ՝ \(x\)-ի փոխարեն:

3. Լուծել մեկ անհայտով հավասարումը, օրինակ՝ \(y\)-ի նկատմամբ (գտնել \(y\)-ը ),

4. Երրորդ քայլում գտնված \(y\)-ի արժեքը տեղադրել \(y\)-ի փոխարեն՝ առաջին քայլում ստացված հավասարման մեջ և գտնել \(x\)-ը:

5. Գրել պատասխանը:
Օրինակ
Լուծել հավասարումների համակարգը՝ x2y=35x+y=4
 
1) Առաջին հավասարումից ստանում ենք՝
 
x2y=3x=3+2y
 
2) Ստացված արտահայտությունը տեղադրում ենք երկրորդ հավասարման մեջ՝ \(x\)-ի փոխարեն՝
 
5x+y=453+2y+y=4
 
3) Լուծենք ստացված հավասարումը և գտնենք \(y\)-ը՝
 
53+2y+y=415+10y+y=410y+y=41511y=11:11y=1¯ 
  
4) Տեղադրենք \(y\)-ի գտնված արժեքը առաջին քայլում ստացած հավասարման մեջ՝ \(y\)-ի փոխարեն և գտնենք \(x\)-ը՝
  
x=3+2yx=3+21x=32x=1¯ 
  
5) Պատասխան՝ 1;1
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012