Տրված հավասարման մեջ \(y\)-ը արտահայտիր \(x\)-ի միջոցով՝ 13x+y=19
 
Պատասխան (նշանները, թվերը և տառերը գրիր առանց բացատներիy=19i